Beretning v. Konvent 2005

Beretning for LH’s Venner 2005

Så nærmer tiden sig, igen. Foråret er på vej og bebuder med sin kommen ikke blot varmere vejr og alle mulige andre ting, men også at det endnu engang er tid til at samles i vennernes lag til konvent.

Datoen for konventet er den 15. maj og stedet er det samme som det plejer, nemlig Toga Vinstue i St. Kirkestræde i København. Toga ser til gengæld ikke helt ud som det plejer, der er nemlig kommet et flot konferencelokale til – så rammerne om dette års konvent kan næsten ikke blive flottere. Det er Kongestuen der er er blevet udvidet, hvilket jo betyder at vi til konventet kan være rigtig mange deltagere.

Men før konventet samles er det min opgave, her på bestyrelsens vegne, at forsøge at give et indblik i hvad LH’s Venner i år har bedrevet. Men før jeg kommer for godt i gang med det, vil jeg gerne lige bruge et par linier på at mindes og ære LH’s Venners første præsident Signe Esmann Andersen og den anden Ronald Kofoed Rasmussen. Ære være Den Første, den eneste ene og Den Næste, den anden og deres minder……….

Stilhed – bare lidt endnu ;o))

Man bør begynde al tale med det vigtigste og LH’s vigtigste ven er jo LH og i år er der også i LH sket meget.

LH og årets gang

LH fyldte jo i efteråret, nærmere betegnet den 9. november, hele 25 år. Og som talt om og beskrevet på bl.a. sidste års konvent var det noget vi i LH’s Venner gerne ville hjælpe med at markere. Og som vores traditioner byder gjorde vi det også denne gang på vores helt egen måde.

På årets repræsentantskabsmøde var Vennerne selvfølgelig tilstede, ligesom vi plejer. Og udover at lave det vi plejer, stod vi i år også for jubilæumsaktiviteterne på mødet.

Mødet var selvfølgelig som det sig hør og bør lagt i Skanderborg, hvor Skanderborg-Odder Handelsskole endnu engang lagde klasselokaler og tavler til et LH stormøde. Skanderborg-Odder Handelsskole er jo for mange LH’ere det eneste rigtige sted for rep-møder – skolen, deres kantinedamer og i særdeleshed deres pedel har gennem tiden lagt øre og syn til mange af de begivenheder der, når Vennerne samles, stadig fortælles historier om.

Også I år kunne de nuværende juniorer få historiens vingesus at mærke, idet to Venner (og tidligere (meget tidligere) aktive) havde lagt vejen forbi Skanderborg. Det var LH’s første formand Lea Herdal og Birger Hauge der kiggede forbi og fortalte et par gode røverhistorier.

Når man sådan fylder år – hører en gave sig selvfølgelig til og i Vennernes bestyrelse havde vi forud for al føs’dags ståhejet diskuteret hvad gaven til juniorerne skulle være. Vi ville jo gerne give noget der kan gemmes, noget der kommer alle de aktive til gavn, samtidigt må det jo gerne være noget der hjælper i dagligdagen og som man kan huske LH’s Venner på.

Og faktisk fandt vi da på noget, som vi mener, dækker lidt af det hele. Gennem mange år har vi nemlig hver gang, vi har hørt om og set LH’s regnskaber stillet spørgsmål til differencerne i frimærkekassen, de har alle dage været vel høje ;o)
Dette kan jo kun undgås, hvis sekretariatet har en portomaskine – uden frimærkekasse, ingen differencer blandt frimærkerne – det er jo klart!

Derfor var det, der blev gaven fra LH’s Venner til juniorerne. Den blev præsenteret for LH, da vicepræsident Kasper havde fornøjelsen af at møde den nye ledelse, på deres HB opstart i november efter rep-mødet. Vi håber at gaven bliver brugt med omtanke (vi kan jo ikke ha’ den kritiske revision til at påstå den bliver brugt for lidt, som det jo tidligere er sket) og i dagligdagen er med til at minde LH om, at med gode venners hjælp, skrider arbejdet lettere frem ;o)

Selve dagen blev selvfølgelig højtideligholdt med en reception på LH’s sekretariat i Rådmandsgade, denne stod LH’s Venner for. Vi har gennem mange år oparbejdet en vis kompetence med, ikke kun at gå til receptioner, men også med at afholde dem. Det der, med at få pindemadderne færdige til tiden og få testet fadølsanlægget, jamen, det er bare noget af det, vi er gode til. Dette var vel også grundet til at LH’s ledelse havde sagt ja tak til tilbuddet fra Vennerne om at vi gerne vil hjælpe til på selve dagen.

Udover receptionen, afholdt LH’s Venner også en jubilæumsfest. Datoen var den 13. november, stedet Niels Brocks afdeling på Kultorvet og deltagerne et par og fyrre Venner af bedste skuffe. Næsten alle LH “generationer” var repræsenteret ved festen, og de kunne, udover at nyde et fantastisk måltid, danse til dejlig musik også høre taler og anekdoter fra nogle af de mange LH år der er gået.

Her er en speciel tak til Tage, Jørgen, Nikolai og Signe vel på sin plads, for deres festlige gennemgang af indhold og tilberedningsprocedurerne på alt det der gennem tiden har været i LH’s gryder og kasseroller.

Til festen var mange af de Venner vi tit ser, både som aktive og til konventerne, tilstede men faktisk var der også en del der i jubilæets ære var kommet til staden for at møde og feste med nogen af de ansigter de selv husker fra deres LH tid. Og det var en af de ting der gør at denne jubilæums fest, selvom den blev afviklet som de foregående, alligevel blev noget for sig selv, og var en 25 års jubilar værdig.

De aktive, det er dem der gennem tiden har fyldt LH’s rammer ud og skabt de 25 år, så det er passende at det var de aktive vi fejrede i november på Niels Brock. Festen forsatte til langt ud på søndagen og er der enkelte deltagere der ikke kan huske begivenheder eller hele perioder fra nattens udskejelser (eller er der nogle af jer, der ikke kunne være med til festen, der gerne vil være opdaterede med nattens hændelser) så er det blot at klikke ind på vores hjemmeside www.lh-ven.dk hvor billederne fra festen ligger.

Udover festligholdelsen af føs’dagen i november så har ungerne også lavet en del i året der er gået – og de har det sgu godt (det har årsunger på 25 sgu tit ;o)).

I forbindelse med Rep- mødet blev der valgt ny ledelse. De sidste par års tradition med, at de valgte sidder i hele valgperioden har man ikke helt kunne opretholde. Derfor har der siden rep-mødet været lidt udskiftning i ledelsen som nu består af følgende:

Formand : Anders Friis-Hansen
Næstformand: Kristian Bernth
FU: Mathias Brodersen
Jens Riber
Kasper Dyeremose
Cecillie Rasmussen

Men det er ikke kun i den valgte ledelse man har fået nye ansigter, også på sekretariatet er der sket en ændring. Morten Buch har sagt farvel til LH efter halvandet år på pinden, og den nye mand i førerbunkeren i Rådmandsgade er vores helt egen Shawn Kelly, tidligere næstformand hos juniorerne og nuværende bestyrelsesmedlem hos LH’s Venner.

Først og fremmest vil jeg fra Vennernes side gerne takke Morten for samarbejdet, vi ønsker dig alt godt fremover og håber stadig engang i mellem at se dig hos os i vennernes regi. Dernæst vil jeg gerne byde Shawn velkommen tilbage på sekretariatet. Vi glæder os til samarbejdet og til fortsat, at kunne se dig i bestyrelsessammenhæng – nu på sek-lederens post.

LH har i årets løb foruden rep-mødet også fået afholdt landskonferencen og et par kurser. Og glædeligt er det at der kommer en del handelsskoleelever på kurserne. I Januar var der hele 48 elever med og i marts var der ca. 25. Det glæder mit gamle LH hjerte at kurserne igen er begyndt at trække eleverne til.

Det sidste nye fra juniorerne er at man overvejer at blive husejere, i stedet for de lejere man indtil nu har været. LH vil ikke være førstegangs køber helt alene, man taler nemlig med de andre elevorganisationer DGS, DSE og EEO om at købe sit eget sted. Et “elevbevægelsens hus”, efter sigende har man kig på et gammelt SID hus i Københavns nordvest kvarter. Meget mere kan jeg ikke fortælle nu, men jeg glæder mig til på konventet, at fortælle om noget nyt er sket på den front.

Årets gang hos Vennerne.

Selvom jubilæums aktiviteterne har lagt lidt beslag på året der er gået, er der dog også sket lidt andet. Bowlingklubben har mødtes regelmæssigt og har også traditionen tro afviklet årets mesterskab, hvor stortalentet Erling B. Jensen løb med æren og pokalen. Dart og formel 1 klubberne har ikke i år gjort meget væsen af sig, men til gengæld arbejder den nye sek-leder på en poker klub, et af de initiativer vi glæder os til at høre mere om på konventet.

Digterklubben er jo nok den klub, der gennem tiden har markeret sig kraftigst på konventerne, hvert år med nye talentfulde medlemmer. Derfor er det vel også passende, at det er digterklubben, der er den første af LH’s Venners sub-klubber der får sit helt eget medlem af det danske folketing.

Det er klubbens mangeårige medlem Mogens Jensen, der er kommet på tinge for liste A. Herfra et stort tillykke fra Vennerne med den flotte nye titel – vi er stolte af dig Mogens og glæder os til at høre dig fremsige dine digte fra landets fornemste talerstol.

Også i året der er gået har vi i Vennerne lavet lidt, der har kunnet bidrage til indtægtsadministratorens arbejde. 6- dages løbet er endnu engang blevet betjent af Venner – denne gang var det ting der skulle deles ud for Post Danmark og tøndeslagning for ungerne (altså de rigtige børn) der skulle klares. Som altid var det vores trofaste medlem Jørgen H.K, der vidste hvor han skulle hente hjælp til at klare det praktiske – har du flere opgaver, så er vi altid klar!

En opgave der venter på os (faktisk for 10. gang i træk) er 1. maj i Fælledparken. Her skal vi endnu engang passe på alle de der kommer i parken, og igen i år håber jeg at se mange Venner der har lyst til at give en hånd med. En enkelt ting er anderledes i år , Peter fra NH er afgået ved døden i januar måned og derfor er det Ulf der kører tingene videre.

At det er 10. gang vi i orange veste og walkier skal indtage parken betyder jo også at vi selv – altså LH’s Venner – bliver ældre. Faktisk fylder vi til november hele 15 år, og for at vise, at vi er en meget aktiv og festlig teenager skal dette selvfølgelig også markeres. Planerne er ved at blive lagt, og jeg glæder mig til under beretningen på konventet at kunne løfte sløret for, hvad vi har i støbeskeen.

Det er bestyrelsen der planlægger disse aktiviteter, og med 3 nye medlemmer fra sidste års konvent er der heldigvis liv og aktivitet i Vennerne endnu. Dette blev bevist endnu engang i år da bestyrelsen traditionelt holdt bestyrelsesfest i Steen V’s pool (eller ved siden og omkring poolen i hvert fald).

Det var efter sigende en fantastisk fest, og det fortjener medlemmerne også. I året der er gået, har jeg selv jo kun meget kortvarigt opholdt mig i Danmark og derfor har jeg ikke kunne hjælpe meget til. Derfor vil jeg også her sige tak til alle de frivillige der i årets løb har løftet byrden og i særdeleshed til bestyrelsesmedlemmerne og min vicepræsident. Tak for hjælpen til jer alle.

Det har været skægt at følge LH’s Venners arbejde, ikke kun i år, men i alle de år jeg har kendt foreningen og alle Vennerne. Men da man jo også skal sige stop mens legen er god (har en eller anden klog mand engang sagt) er det for mig også ved at være tiden hvor jeg overvejer at træde tilbage fra mit embede som præsident for LH’s Venner.

Det har været nogle fantastiske år jeg har oplevet, nogle dejlige konventer og nogle dejlige VENNER jeg har mødt. Derfor er det for mig trist at skulle sige farvel. Men min tilstedeværelse i sydens sol er stadig påkrævet og derfor forventer jeg på konventet at lade mig reinkarnere som en helt ny Karin Dinsen, og lade en ny præsident blive kåret. Men nok om mig – en helt anden overvejer nemlig også at sige farvel til bestyrelsesarbejdet, nemlig Steen V. Jensen.

Steen har været med i Vennerne siden starten, hvilket giver 14 ½ år, og har i den tid først siddet i præsidiet og siden hen i bestyrelsen. Hans indsats er der god grund til at takke for. Dette håber jeg rigtigt mange har lyst til at være med til, og det kan jo passende ske på konventet til maj. Her giver LH’s Venner selvfølgelig både øl til Steen og alle de andre der har lyst til at sige Steen tak for “lang og tro tjeneste”.

Medlemmerne

Det er ikke kun om LH’ Venner som forening der her skal berettes – mange af vores venner har også i årets løb gjort sig bemærket. Mange har åbenbart taget mine opfordringer fra de sidste års beretninger om at få nogen børn til efterretning – og har fået nogen. (Til alle jer andre kan jeg berolige med at LH’s Venner selvfølgelig stadig har lille Maria i Bulgarien som vi kaster vores kroner og kærlige tanker efter (og som vi også i år på konventet vil samle ind til)).

Dem jeg tænker på her er bl.a Mads Scheibel og Peter Andersen, der hver har fået en rolling – STORT tillykke til jer begge og jeres bedre halvdele skal herfra lyde. Konventets mangeårige dirigents kone (Jakob Tietges bedre halvdel) forventes også at nedkomme i løbet at de næste måneder – så der er godt gang i medlemsproduktionen – også tillykke til jer ;o)

Men folk får ikke bare børn de gifter sig også – i årets løb har Heidi Langhoff sagt ja til sin kæreste og Christian Mønsted har spurgt en anden Ven – Berit (som han for alvor mødte på et LH’s Venner konvent!!!!!) om hun vil være hans. Svaret var ja – SÆFØLI og derfor har de planlagt bryllup den 2. juli i år. Et STORT TELØK til jer alle.

Ses vi første maj????

Afslutningsvis vil jeg endnu engang opfordre jer alle til at dukke op når konventet og den efterfølgende vammeltur bliver afholdt i staden den 15. maj.

Men allerede før konventet nemlig 1. maj byder chancen for at få hilst på Vennerne sig jo. Her skal vi fejre vores 10 års 1.maj jubilæum og passe på alle de fremmede i Fælledparken. Jeg har selv tænkt mig at dukke op og hjælpe til og jeg håber at mange andre vil gøre det samme – for husk selvom de mange mennesker derinde er fremmede for os – så er en fremmed jo blot en VEN der endnu ikke har betalt sit kontingent.

På bestyrelsens vegne

Karin Dinsen
Præsident