Referat v. Konvent 2003

Referat af
LH’s Venners 13. konvent 2003
afholdt på Toga Vinstue
Da der først lige skulle provianteres i baren, startede programmet en anelse forsinket med en uovertruffen velkomst af Præsident Karin Dinsen (KD eller bare KæleDæggen)

Pkt. 1 – Valg af dirigenter
Til dirigent blev Johnny Tang og Jacob Tietge traditionen tro indstillet. Jacob Tietge som alligevel var mødt op overlod imidlertid tjansen til Steen V og Erling, der stod klar som suppleanter.

SKÅL

Pkt. 2 – Valg af referent
Referent blev formanden for juniorklubben, LH, Mathias Nørvig der i mangel af bedre måtte nedskrive hændelserne på 6 paptallerkener.

Pkt. 3 – Præsidentens beretning (- nu med stopur!)
STOR APPLAUS

SKÅL

KæleDæggen udtrykte selv stor glæde ved den skriftlige beretning og fortsatte den mundtlige beretning med at nævne ting der er sket siden den skriftlige beretning blev udsendt.

Således opstemt kunne hun berette om de over 20 VENner der trodsede vejrguderne og hjalp til d. 1. maj i Fælledparken. Stor tak til alle sammen.

Julefrokosten, en lille event for de der gør en indsats i løbet af året forløb godt og samtidig kom der en stor opfordring til at hjælpe i årets løb.

SKÅL

Bowlingmesterskabet er blevet afholdt og Per Loft er kåret som vinder.

SPREDT APPLAUS

LH’s VENner – nu med søsterorganisation!

Mindfriends (under Mindscope) er blevet oprettet og VENnerne var med. Der var sågar LIVE-transmission over nettet, så deeeeet!

APPLAUS

SKÅL

“Alle er lidt mor og far” filosoferede KD sig frem til. Derfor har VENnerne selvfølgelig også et barn at tage sig af.
Hvorvidt det var i Rumænien (som før var Bulgarien) skal jeg lade være usagt, men Storian (formerly known af Maria/LH’s VENners tidligere barn) er flyttet hjem igen og behøver derfor ikke modtage tegninger fra Præsidiet.
Disse tegninger bedes i øvrigt fra nu af sendes til LH (Rådmandsgade 43) da vores nye vægge er lidt bare.
Det nye barn hedder Petko Wazzup Karnov Vaskov … Han hedder Petko!

SKÅL

“Næste år bliver spændende med Jubilæumsplanlægning for LH (som fylder 25 år snart)”

APPLAUS

Bowlingklubben fortsætter ufortrødent og således forventes Dartklubben og Formel 1-klubben også at genvinde fordums tids styrke.

SKÅL

Afslutningsvis rundede Karin Dinsen af med at slutte beretningen sigende de sidste ord: “Husk at fremmede er VENner der ikke har betalt endnu”

APPLAUS

SKÅL

Digterklubben kunne imidlertid supplere med to af vor tids smukkeste digte:

“Tiden går
Tiden går
Tiden går
Tiden gik”

Og fusionen af dansk lyrik og finsk ynde: “Yksi, kaksi, Puch Maxi”

SKÅL

Rikke Zwisler – præsident for Mindfriends – takkede for hjælpen.

APPLAUS

SKÅL

Beretningen blev godkendt!

Pkt. 4 – økonomi /v. Per Loft
Sidste var der overskud på 25.000 kr.
Det blev derfor besluttet at give en omgang øl…

SKÅL

Regnskabet blev rost for at det stemte.

APPLAUS

Der blev opfordret til at hjælpe mere og samtidig informeret om at der budgetteres med 45.000 kr. til LH’s jubilæum.
Egenkapitalen er 160.000 kr. og således kunne regnskabet godkendes.

Pkt. 5 – kontingentfastsættelse
Bestyrelsen indstillede til kontingent på 50 kr. og det blev godkendt

APPLAUS

Pkt. 6 – Indkomne forslag
Punktet åbnedes…

KæleDæggen indstillede på bestyrelsens vegne at LH’s VENner bliver støtteforening for Mindfriends. Vedtaget!

APPLAUS

Løfberg ville gerne have endnu en vedtægtsændring da han mente at hans konvent hvert år blev spoleret af Bo Jørgensen. Han mente derfor at Bo Jørgensen skulle fratages taleret de næste 3 år.
Forslaget blev forkastet!

APPLAUS

SKÅL

Herefter fulgte en kort kunstpause da Erling lige skulle have en refill på pilsen

Pkt. 7 – Kåringer
a) Kåret som Præsident blev Karin Dinsen
b) —–//—– Vicepræsident blev Helene Jensen
c) —–//—– Indtægtsadministrator blev Per Loft
d) —–//—– Organisationssekretær blev Kasper Kaufmann
e) Først farvel og tak til David, Christian, Peter og Allan

Efter korridorsnak, Von Oosten-skål og stemmeoptælling kunne vi, med 33 stemmeberettigede, sige velkommen i bestyrelsen til:

Lisbeth Dinsen (28)
Steen V (28)
Dan Holt (26)
Folket (23)
Morten Dixen (20)
Christian Mønsted (16)

APPLAUS

Top 3 over ikke-valgte var:

Erling (12)
Daniela (10)
Løfberg (7)

APPLAUS

f) Revisorer blev Signe Andersen og Karen Schack med Erling som suppleant.
g) Internationale sekretærer nåede jeg ikke lige at fange hvem blev (Asbjørn Christiansen m.fl. red.)

Pkt. 8 – Eventuelt
Karin Dinsen AKA KæleDæggen – tillykke til de valgte, tak til de afgåede!

APPLAUS

Velkommen til Morten Buch Sørensen (MBS, den nye sekretariatsleder i LH)

STOR APPLAUS

MBS takkede og informerede om en ny klub, Pool-klubben (“for lange køller og hårde stød”)

KD igen: Indsamling til Petko…

Dirigenterne opfordrede til at Petko blev omdøbt til Josef.

Peter Andersen sagde bagefter noget på alt andet end dansk.

Æresmedlemmer:

Karen Elisabeth (HL)
Ankerdal

KD takkede alle (dirigenter, Jacob Tietge, deltagere på konventet)

Helene Jensen afslørede at turen gik mod Tivoli

APPLAUS

Dirigenterne rundede af

APPLAUS