Der afholdes Konvent d. 5. juni 2024

25. april 2024

Der afholdes ordinært Konvent onsdag d. 5. juni 2024 kl. 14.00 på Toga Vinstue. Bemærk ændret tidspunkt!
Læs mere og tilmeld dig her: Facebook event

Jf. vedtægterne skal man for at have stemmeret på Konventet have betalt kontingent, men da der ikke er blevet opkrævet Kontingent siden sidste Konvent, vil der på Konventet blive stillet forslag om, at alle medlemmer har stemmeret på konventet.

Da der reelt ikke har været nogen aktivitet i foreningen siden sidste Konvent, vil der på Konventet ligeledes blive stillet forslag om, at foreningen nedlægges og de tilbageværende midler overføres til juniororganisationen: LH.
Dette forslag vil jf. vedtægternes §13 blive behandlet på et ekstraordinært konvent, der afholdes umiddelbart efter det ordinære Konvent.

Vi kan hermed præsentere den nye bestyrelse for LH’s Venner!

11. juni 2012

Vi takker alle de fremmødte for et dejligt Konvent i fredags! Og er stolte af at kunne fremvise det nye præsidie:

Præsident Karin Dinsen
Vicepræsident Helene Rée Carstens
Indtægtsadministrator Allan Sten Svendsen
Organisationssekretær Jokum Mønsted

– og resten af bestyrelsen bestående af:

Stine Laursen
Lisbet Dinsen
Per Loft Rasmussen
Casper Vincents
og
Shawn Kelly

Sidste frist for tilmelding!

1. juni 2012

Husk at der er sidste frist i morgen, hvis man gerne vil med til den FANTASTISKE 3-retters middag på Restaurant Amalfi efter Konventet på næste fredag!

Tilmelding kan ske via LH’s Venners Facebook profil, på Facebook til Karin Dinsen, Helene Rée Carstens eller Allan Svendsen eller til Karin Dinsen på kdin@kglteater.dk – mulighederne er kort sagt mange.

Hvis du vil deltage i den fantastiske middag sammen med alle dine venner skal tilmelding ske senest lørdag den 2. juni 2012. Her skal samtidig indbetales 250 kr. til reg. nr. 4784 konto 4784331601 i den danske bank.