Nyhedsbrev juni 2001

LH’s venner Nyhedsbrev

Konvent
Den 11. Maj blev der afholdt konvent på Toga i København. Ca. 25 gode Venner mødtes på Toga hvor vi traditionen tro valgte Jacob Tietge og Johnny Tang som dirigenter. Desværre kunne ingen af dem være tilstede, så de 2 suppleanter Erling Bjerring og Steen V. måtte tage over.

Da Præsident Ronald Kofoed-Rasmussen ikke var nået frem til Konventet på tidspunktet for beretningens fremlæggelse (stærke forlydender vil vide, at han var undervejs i en limousine fra Esbjerg), tog Vicepræsident Karin Dinsen over og holdt en fremragende (lidt lang, mente nogle) beretning.

I slutningen af beretningen kom en meddelelse ind på Karins mobil om, at Ronald desværre var kørt ud over kanten på Storebæltsbroen i sit forsøg på at nå frem til Konventet. Dette kom selvfølgelig som et stort chok for os alle og vi måtte derfor straks skåle for den nu afdøde Præsident med et glas af den kølige vodka, der havde stået og ventet på Præsidenten.

I bedste royale stil blev Vicepræsident Karin Dinsen herefter udråbt til ny Præsident for foreningen.

Siden fulgte de spændende kåringer og valghandlinger. Resultatet blev som følger:

Præsidiet
Præsident: Karin Dinsen
Vicepræsident: Helene Jensen
Indtægtsadministrator: Per Loft Rasmussen
Organisationssekretær: Ditte Svensson

Bestyrelsen:
Steen V Jensen
David Troels Garby
Niels Hildebrandt
Heidi Langhoff
Allan Svendsen
Peter Andersen

International sekretær
Asbjørn Christiansen (p.t. udstationeret i Dubai)

Revisorer
Karen Schack
Signe Andersen (den eneste sande Præsident)

Revisorsuppleant
Erling Bjerring

Efter Konventet gik vi alle mod Nyhavn, hvor en lille båd ventede på os. Da vi alle var ombord begyndte en rigtig god havnerundfart. (selvom nogle havde svært ved at undvære et toilet i en hel time….). Guiden ombord på båden fandt meget hurtigt ud af at det bedste var at overlade mikrofonen til Vennerne. Så vi fik en guidet tur af bl.a. Peter Andersen og Brio.

Da turen var færdig, blev der tid til lidt afslapning i Nyhavn, hvor solen stadig skinnede fra en skyfri himmel. Derefter gik vi til Ankara og spiste tyrkisk buffet og referenten Dan Holt (også kendt som juniorklubbens formand) fik også danset lidt mavedans. (Se billederne på www.lh-ven.dk )

Vi sluttede dagen på en bar i det indre København, dog var der på det tidspunkt mange, som var faldet fra p.g.a. det hårde program. Det er ikke alle som kan klare en vammeltur med LH´s Venner….

1. maj
Traditionen tro afholdt LO Storkøbenhavn 1. maj arrangement i Fælledparken i København. Vejr¬guderne var som altid venligt stemt og solen skinnede hele dagen kun afbrudt af ganske få skyer. Igen i år havde LO været forudseende og hyret LH’s Venner til at stå for opsynet.

20 friske Venner troppede op og var med til at finde børn, bære folk til den fremrykkede skadestue og svare på spørgsmål fra de mange 1. maj deltagere. Dagen forløb stille og roligt, først efter at Vennerne sluttede deres vagt blev der ballade, som man også kunne læse på forsiden af aviserne næste dag.

Der skal her lyde en tak til de 20 venner, der efter udført job tog hjem eller videre for at fejre 1. maj andre steder i København.

Bowling klubben
Nu hvor sommeren er over os og bowling sæsonen er ved at nå sin ende er det blevet tid til det sidste bowling arrangement i sæsonen. Sommerafslutningen bliver onsdag den 27. Juni, klokken 19.00 til 21.00. Tilmeld dig NU!!! Hos Per Loft på tlf: 20 32 94 49 eller mail til per@lh-ven.dk. Prisen er som sædvanligt 100 kr.

Bowlingsæsonen begynder igen sidst i august, hvor der atter vil være fuldt program med træningsaftener hver måned.

Formel 1 klubben
Som et helt nyt tiltag inden for LH’s venners klubvirksomhed, er der blevet oprettet en formel 1. Klub. Der vil i løbet af efteråret komme en række arrangementer… Hvis du kunne tænke dig at deltage så kontakt Karin Dinsen.

Dartklubben
En næsten lige så stor nyhed i LH’s venner er dartklubben, der jævnligt afholder undergrundsdart arrangementer på diverse værtshuse i København. Næste arrangement bliver afholdt den 7. juli vil du være med så kontakt Peter Schumann på mail schumann@net.dialog.dk.

Skovtur
Vennerne afholder skovtur for store og små, nye og rigtigt gamle venner, lørdag den 25. august. Skovturen afholdes i dyrehaven. Skovturen vil denne gang være børnevenlig, med en lang række aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Bestyrelsen håber selvfølgelig på et stort fremmøde – også fra de helt unge medlemmer og deres forældre.

Nyt fra vennerne:
En ny kontingentperiode er begyndt her efter konventet og der er stadigvæk en del venner, der endnu ikke har betalt kontingent for 2001/2002! Vi sender derfor kontingentopkrævninger ud med dette nyhedsbrev.

Mens vi er i gang skal vi også huske at takke de mennesker, der har hjulpet til ved alle de arrangementer, som Vennerne bistår ved. Der vil blive afholdt en julefrokost som tak til de mange aktive Venner den 28. december.

Nyt fra juniorklubben
Sommerferien og selvfølgelig ikke mindst eksamen har også nået juniorklubben. Her i den til dels manglende sommervarme knokler juniorklubben på at få skoleopstarten klar til august. Sædvanen tro bliver der afholdt intro-intro for de juniorer som skal stå for skoleopstarten.

Det skal da også nævnes, at over halvdelen af juniorklubbens Hovedbestyrelse bliver studenter i disse dage. Der skal lyde et stort TILLYKKE med huen fra Vennerne – vi glæder os til at se jer alle i LH’s venner.