Beretning v. Konvent 2004

Skriftlig beretning
til
LH’s Venners 14. konvent 2004
Kæreste VENNER!

Begynd venligst denne beretning med i stilhed at mindes den eneste ene og den anden – vort højt ærede Signe Andersen (LH’s Venners første Præsident) og mindst ligeså ærede Ronald Kofoed Rasmussen (LH’s Venners anden Præsident herved LH’s Venners første Præsident suppleant). Ære være jeres minde – I lever i os!

(STILHED – bare lidt endnu)………

Så er endnu et år – det 14 i rækken gået. Alt for hurtigt går tiden jo og derfor er allerede nu igen tid til at samles med Vennerne til konvent. Meget er sket i det foreningsår der er passeret og alt det vil jeg ydmygst på bestyrelsens vegne her forsøge at gøre rede for.

Året der gik
LH’s Venners Praktiske Grise
LH’s Venner er rigtige venner, som altid er klar til at hjælpe – selvfølgelig mod visse modydelser til foreningen. Er der foreninger eller lignende, som har brug for en håndsrækning til stormøder, småmøder og andre sammenkomster, så er LH’s Venner altid klar. Denne service har vi faktik i året der er gået været ude med et par gange.

Danmarks Radios Symfoniorkester – spiller efterhånden ikke en koncert uden Vennerne har været med i kulissen. Derfor var det traditionen tro LH’s Venner der solgte programmerne da årets julekoncert blev afholdt i Forum i december måned. Og selv om vi ikke stod nævnt i programmet – så kunne alle vores venner alligevel følge med da koncerten i juledagene blev sendt på DR.
HK Handels H*Bat har også i året der er gået fået øjene op for vennernes kompetancer, derfor var det naturligt for Handels ungdomskonsulent Kasper at spørge os om vi ville hjælpe med det praktiske til en af deres mange aktivitetsweekender.
Jørgen HK er her i foråret blevet 40 år. Det blev fejret med både reception og stor fest i Lyngby Cykelklub. LH’s Venner var naturligvis til stede for at hjælpe med mad, opvask og ikke mindst barpasning.
Jeg vil gerne takke de medlemmer, som har gjort det muligt for LH’s Venner at kunne løse disse opgaver. LH’s Venner har kun kunnet møde disse udfordringer, fordi der altid er medlemmer, der er klar til at bruge en weekend eller en aften til fordel for foreningen. Af hjertet tak!

Nu får de aktive venner der tilbyder deres assistance til sådanne opgaver jo faktisk lidt mere end blot denne tak. Når man har hjulpet Vennerne bliver man jo også indbudt til den traditionsrige julefrokost et par dage før nytåret skal skydes ind. Og i år (eller rettere sagt – sidste år) slog vi faktisk rekord da vi var næsten 25 personer der havde fortjent indbydelsen. Det er som præsident ikke kun rart fordi der så er mange at sige tak for hjælpen til – men simpelthen også rart fordi julefrokosten som regel bliver sjovere når der er mange der drikker meget snaps;o))) Derfor håber jeg også at vi til december næste år har ligeså mange aktive venner at sende den velfortjente indbydelse til.

Det store udland
Fra den internationale front i LH’s Venner, kan jeg fortælle at vi har sendt Folket (også kendt som Martin Jørgensen) til Irak, for at skabe ro og fred dernede. Til gengæld har vores internationale sekretær i Dubai – Asbjørn Christiansen – meddelt at han efter en årrække vender tilbage til nye og vigtige opgaver i hjemlandet.

Thomas Persson og Jan Lindhardtsen har mig bekendt ingen aktuelle om at forlade deres poster – så jeg er sikker på, at de forsat varetager deres hverv som internationale sekretærer i hhv. Norge og Sverige på bedste vis.

En opfordring skal her lyde: er du på vej til et længerevarende ophold i udlandet, så husk, at LH’s Venner altid kan bruge en international sekretær, der kan sørge for medlems­hvervningen i det store udland!

LH Året
Udover at hjælpe når andre foreninger, personer eller firmaer kalder, har Vennerne selvfølgelig også været med når ungerne har sat hinanden stævne. Og nej her menes ikke Vennernes unger – selv om en del venner er i den fødedygtige alder – kommer der ikke ret mange helt unge Venner til (men det kan der jo gøres noget ved – en opfordring gives her videre!).

Nej det er selvfølgelig dem vi er venner for – nemlig LH der menes. Vi lagde ud med LH’s Intro kursus, der igen i år blev afholdt i samarbejde med HK-Ungdom. I år var kulisserne lagt på et spejdercenter ved Haslev, og Vennerne gik selvfølgelig til hånde med madlavning, undervisning og hvad der nu ellers var at hjælpe til med.

Herefter var ungerne klar til en heftig skoleopstart der mundende ud i Repræsentantskabsmødet i november i Herning. Ungerne fortsatte nemlig sidste års “hvor-langt-væk-fra-københavn-kan-man-komme” konkurrence, men hva der var jo øl nok, så Vennerne overlevende endnu en tur i det mørkeste ;o)

Det blev en forrygende weekend, Vennerne gjorde selvfølgelig alt det vi nu er gode til i forbindelse med stormøderne. Men vi gjorde faktisk lidt mere end det – det er sådan, at LH (faktisk lige siden sidste jubilæumsmøde i 99 har haft stående i mødeindkaldelsen, at rep-festen lørdag aften er en GALLA fest (tilsyneladende har div. Sek-ledere bare glemt at fjerne det, når første forhandlingsoplæg blev copy’et og pastet!!). Nå, men denne gang bestemt vi os for, at når der står galla – så skal der selvfølgelig også være galla – og hvem er bedre end Vennerne til at yde fest service? Nej vel – derfor tilbød vi alle deltagere at pudse sko og stryge skjorter, bukser og kjoler, så der kom så’n lidt mindre krøllet sportstaske til syne, og derved lidt mere galla over det.

Denne service betød sammen med vores helt nye medlemshvervningsstrategi (sådan en har alle cool organisationer) der går ud på at vi i stedet for, at side i køkkenet og drikke bajer og tale med vores Venner, laver en Venne Lounge og så sidder der og drikker bajer og taler med LH’erne, at vi faktisk satte rekord og på et enkelt stormøde og fik hele 35 nye venner – en flot indsats fra alle de tilstedeværende Venner.

Ungerne fik selvfølgelig også holdt møde og fik valgt nogle nye ansigter til at lede biksen, men en lille ændring i vedtægterne blev det dog til, idet den “gamle” struktur med regionsformænd og HB’ere blev lavet om så der for fremtiden kun vælges en enkelt – nemlig en regionsformand og vedkommende skal så også sidde og repræsentere regionen i LH’s hovedbestyrelse. Til gengæld besluttede de at regionsnæstformændene skulle deltage i møderne som observatører.

Denne ændring er ikke vedtaget fordi unge idag kan klare 2 mands job ;o) – men fordi Repræsentantskabet ønskede at lave en klarere arbejdsdeling i regionernes daglige arbejde. Men om de nyvalgte hedder det ene eller det andet, kan vel også være underordnet så længe arbejdet bliver lavet.

Og det gør det jo – alle mand blev på deres poster, ihvertfald indtil kort før Landskonferencen i marts. Her trak formanden Jeanette Pedersen sig nemlig fra forretningsudvalget. Hoved­bestyrelsen valgte derfor fra deres midte Kenneth Skovgård til formand, det skete på deres møde i forbindelse med Landskonferencen, der blev afholdt på Roskilde Handelsskole. Og ja enkelte vil nu garanteret kommentere, at det jo præsist var det samme der skete sidst LH var i Roskilde til LKF – og svaret dertil må bare bare være ja – men nu har man måske lært det og holder sig derfor væk fra Roskilde ;o))).

Men selve mødet gik godt, folk var glade og festlige og diskussionerne var spændende, og hvad forlanges mere. Udskiftningen på formandsposten er tilgengæld den – indtilnu eneste – så listen over ungernes ledelse ser således ud:

LH forretningsudvalg består af følgende:

Formand : Kenneth Skovgård
Næstformand: Steen W. Ørts
FU’ere: Kristian Bernth
Tue Langtofte
Henrik Kongsted

Hovedbestyrelsen:

Region 1: Anders Engsig
Stine Bager Christensen
Region 2: Kasper Dyremose
Dorthe Kudahl
Region 3: Agnetha Michelsen
Benjamin S. Aarup
Region 4: Lasse Knudsen
Region 5: Henrik Larsen
Region 6: Erik Johansen
Alan Eriksen
Region 7: Kristian Haas
John L. Olesen
Region 8: Jens Riber Poulsen
Region 9: Henrik Olsen
Region 10: Christian Korshøj
Jeanne Ellgaard
Region 11: Anders Friis-Hansen
Sandra Viby Mogensen

En enkelt ting var dog ikke som det plejede at være på Landskonferencen. Der var nemlig en deltager der manglede – og som vi savnede. Det var LH’s Venners æresmedlem (det eneste af slagsen vi har) Karen Elisabeth Lundbæk der ikke deltog som repræsentant for HL – Handelsskolens Lærerforening. Det er der jo en grund til – Karen Elisabeth blev nemlig ikke genvalgt som formand da HL holdt deres årsmøde i december. Det er selvfølgelig ikke noget vi i Vennerne bifalder ;o(( specielt ikke fordi Karen Elisabeth har været med til rigtig mange LH stormøder gennem de sidste 10 -15 år (Faktisk har Karen været gæst på næsten ligeså mange møder som Per Loft og Steen V har været med til – så I kan nok forstå at det er virkeligt mange jeg taler om).

Vi håber selvfølgelig at du fortsat har lyst til at være vores æresmedlem, Karen Elisabeth, og så vil vi selvfølgelig gerne have dig med til jubilæret! Du kender jo langt de fleste LH aktive, og har du lyst til flere stormøder i LH regi – ja så har vi altid en åben plads på PG holdet!

LH’s Venners PG hold var også på banen i slutningen af november, da den nye hovedbestyrelse med observatører (så er de pludselig cirka 25), skulle mødes første gang til den årlige hovedbestyrelsesopstart. Her var Vennerne behjælpelige med det praktiske lige fra at finde hytte til at røre i kødgryderne. Alt i alt en hyggelig weekend, hvor vi fra køkkenet kunne følge den nye hovedbestyrelse.

Ellers er LH kommet godt på plads på deres nye sekretariat, hvor de snart har boet i over et år (for dem der ikke har fulgt med, så bare rolig, man bor stadig i Rådmandsgade, bare i forhuset). Man har investeret i helt nye mødeborde/stole, masser af ting til køkkenet og sågar både opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler – vi er nok mange tidligere LH’ere, der er misundelige! LH’s Venner har også bidraget med at købe 6 nye telefoner til sekretariatet, der er blevet sat til det gamle Asta 8 telefonanlæg fra 1984, som stadig virker.

Af andre nyskabelser på sekretariatet, kan jeg nævne, at man – udover sekretariatsleder Morten Buch – har valgt at ansætte en bogholder til at passe regnskaberne.

Kuglerne rullede og bilerne kørte
LH’s Venners Bowling klub er stadig på banen og triller jævnligt med kuglerne. Det gør de ikke kun for sjov men også for at træne til årets absolut største begivenhed – mesterskabet. I år blev det afholdt i slutningen af marts og vores allesammens organisationssekretær Kasper Kaufmann var såmænd ham der løb med pokalen. Man løber nu ikke så langt med pokalen – idet første stop efter DGI byen, hvor mesterskabet afholdes er Toga Vinstue hvor pokalen, som altid bliver udstillet til beundring og beskuelse for os andre det følgende år.

Et stort Te’løk skal her lyde til Kasper. Kasper er selvfølgelig sammen med resten af klubben parat til en udfordring så har du mod på det og lysten til det kontakter du bare Per Loft Rasmussen der står for planlægning af træningsaftenerne.

Men LH’s Venner er jo meget sportslige anlagt – således er det ikke kun bowling vi dyrker på højt plan. Også formel 1 – køres jævnligt, nemlig hver 14. dag når der er løb på Cafe Langebro, på Islandsbrygge. Udover at se det “rigtige” grand prix i tv’et så køres der også et par baner af formel 1 brætspillet. Klubben har jo været nævnt i de sidste års beretninger på tros af de ikke rigtigt lavede nogen aktivteter – men det er de kommet efter nu og har vist også forberedt en enkel præsentation af sig selv til selve konventet, så der bør også være lidt at glæde sig til.

På baggrund af al den sportslige aktivitet følte vi i bestyrelsen godt at vi i november kunne forsvare at lave et medlemsarrangemet der kun havde socialt indhold. Derfor inviterede vi den 7. november alle Venner til juleøls tamtam i anledningen af lanceringen af julebryggen. Mange fandt vej til sekretariatets lokaler og hjalp til med at tyvstarte julen. At de mange også hjalp med at fejre undertegnedes og min look alikes 30 års fødselsdag, der faldt på dagen – vil jeg, nu hvor jeg jo har muligheden, sige tak for.

Det er en festlig tradition at samles på denne måde og hvis det er muligt i al jubilæums tjuhajet til november – er det selvfølgelig en tradition bestyrelsen håber vi kan fortsætte.

Forældrefølelsen
Den kommer jo efter sigende når man bliver forældre – men det er der faktisk ingen grund til, at medlemmerne af LH’s Venner render rundt og venter på. Sidste år på konventet blev det jo nemlig ensstemmigt vedtaget at LH’s Venner skulle “købe” lille Petko fra Bulgarien, som vores børnehjælpsbarn, og derfor er vi jo allerede lidt mor og far allesammen.

Efter sigende har Petko det godt, og på konventet vil bestyrelsen selvfølgelig slå lidt på forældrefølelsen (den altid dårlige samvittighed fordi vi tilbringer for lidt tid med vores børn ;o)) og samle ind til en ordentlig pakke til lille Petko.

Petko har været så venlig at skrive til os efter sidste konvent, og ønske os en god og solrig sommer, mon ikke ønsket også gælder for denne her sommer. Han havde også været så flink at tegne nogle fine blomster til os på brevet. Handelsskolen må vente et par år til, for foreløbig går han kun i 3. klasse.

Jubilæum
Til november er det 25 år siden vores bedste ven – nemlig Landssammenslutningen af Handelsskoleelever – blev dannet på Skanderborg Handelsskole. Og lige siden har LH udviklet sig på godt og ondt, til glæde og gavn for elevrådene og den enkelte handelsskoleelev i hele landet. Arbejdsopgaverne har selvfølgelig ændret sig over årene, men basis – de grundlæggende ideer – det er stadig de samme.

Jubilæumsåret 2004 bør derfor fejres med stolthed, og hvem fejrer man bedre sine mærkedage med end med sine venner Derfor har bestyrelsen i året der nu er gået i samarbejde med LH planlagt og arrangeret forskellige aktiviteter der kan fejre LH, LH’s arbejde og LH’s aktive gennem 25 år.

En Fest skal der selvfølgelig til – det bliver den 13. november i København hvor vi har fået lov til at feste i Niels Brocks regi. Fra starten har det for os været vigtigt, at der til festen ikke kun kommer de nuværende aktive – men måske endda i højere grad kommer nogle af alle de aktive, der har præget de sidste 25 års arbejde, og som ikke længere er at finde på Sekretariatet til dagligt (Ja ja Ploft, du skal jo med til festen selvom du stadigt kommer på SEK.).

En af måderne vi bruger for at komme ud (og lidt tilbage i tiden ;o))) til så mange som muligt er ved hjælp af årgangsambassadører…..og ja det er lidt med jo ældre jo bedre….

Vi har nemlig taget kontakt til nogle tidligere aktive og spurgt om de ville hjælpe med at få taget kontakt til deres egen LH-årgang. Og allerede nu vil jeg sådan lidt på forhånd takke jer for hjælpen – selv om mange af de “lidt” ældre LH’ere har travlt med gloværdige karriere og familieliv, var der alligevel mange der havde lyst til at tage lidt tid og hjælpe bestyrelsen med opgaven – OG TAK FOR DET.

Det betyder også, at alle venner – udover selvfølgelig at få en skriftlig invitation (det bruger man jo til de vigtige begivenheder) også får en mail eller et opkald fra en man selv sad i LH med, med spørgsmålet; “Du skal da med til jubilæumsfesten, ska’ du ikke?”. Herfra håber jeg, at det forhåbentligt får endnu flere end ved sidste jubilæum i 99 til at komme med svaret: Sæføli ska’ jeg det!!!!

En reception på selve dagen bliver det selvfølgelig også til, men også en jubilæumsbog er under udarbejdelse og en præsentationsfolder til elevrådene fra LH af den flotte farve­trykte slags er med i planerne. Så VENNERNES nye bestyrelse har allerede nu udsigt til et lidt travlt efterår.

På LH’s VENNERS hjemmeside – www.lh-ven.dk – kan du selv følge med i plan­lægningen af og nyhederne omkring efterårets store folkefest.

Tiden der kommer
Nu er det jo som tidligere skrevet konventstid – og der håber jeg at se rigtigt mange Venner både til mødet men også til den efterfølgende vammeltur i de københavnske gader.

På konventet ved jeg allerede nu at enkelte i bestyrelsen og præsidiet ikke længere har lyst til at fortsætte deres virke i foreningen og som derfor ikke vil lade sig genvælge eller kåre. Til dem vil jeg her sige tak for indsatsen. Venner hjælper jo hinanden og jeg vil sige jer alle tak for hjælpen.

En enkelt vil jeg dog gerne rette en speciel hilsen til det er min vicepræsident Helene Jensen, der allerede nu føler sig parat til det næste bevidsthedsniveau og på den måde vil overhale mig indenom. Tak for hjælpen Helene, jeg håber, at vi også fremover må nyde dit selskab og din hjælp selvom du ikke længere vil være i bestyrelsen.

Og det gælder ikke kun Helene, men alle de afgående bestyrelsesmedlemmer. Husk at Venner er venner for livet – så kig ind engang imellem og husk nu den store jubilæumsfest til efteråret ;o))

Jeg er specielt ked at at sige farvel til jer alle her i beretningen – fordi jeg jo selv ikke er i stand til at være tilstede under konventet og gøre det personligt. Verden går jo sin gang og Præsidenters indsats er jo påkrævet mange steder, derfor må jeg lade pligten råde og blive på Malta for at følge de sidste praktiske deltaljer i EU udvidelsen på plads.

Endnu en ting, jeg kommer til at savne i år er 1. maj – men da det er den officielle udvidelsesdag, er det selvfølgelig fuldstændigt umuligt for mig at komme hjem til arrangementet i Fælledparken. LO storkøbenhavn har nemlig, igen i år, bedt Vennerne om at tage de orange veste på, holde walkierne parat og stå for opsynet ved 1. maj arrangementet i Fælledparken. Men selv om jeg må undvære den dag, har alle I andre jo her en ekstra chance for at komme afsted og få en hyggelig dag i Vennernes selskab.

Og i Fælledparken er der jo altid en passe fremmede mennesker, vi kan sørge for at passe godt på – for husk en fremmed er bare en ven, der endnu ikke har betalt sit kontingent!!

Med denne beretning in mente vil jeg anmode alle medlemmer om endnu engang at give LH’s Venners arbejde deres støtte ved at møde talstærkt op til Konventet.

På bestyrelsens vegne

Karin Dinsen
præsident