Referat v. Konvent 2005

Referat af LH’s Venners 15. Konvent, søndag den 15. maj 2005.

1. Valg af dirigent: Jacob Tietge og Johnny Tang valgt. Da disse ikke var tilstede blev Erling Jensen og Steen V. Jensen valgt som suppleanter.
2. Valg af referent: Anders Friis-Hansen, formand for LH, “udpeget”
3. Beretning om årets aktiviteter: Vicepræsident Kasper Jacobsen fremlagde bestyrelsens beretning, de Præsidenten Karin Dinsen ikke var tilstede.
4. Fremlæggelse af regnskab: Indtægtsadministrator Per Loft Rasmussen fremlagde regnskabet.
5. Fastsættelse af kontingent: Uændret
6. Indkomne forslag: 1 forslag, stillet af Dan Holt Jensen. Efter præsentation og debat om forslaget blev afstemning som følgende: 17 stemmer for, 17 stemmer imod, ingen blanke. Forslaget faldet.
7. Valg af
a. Præsident: Karin Dinsen genvalgt
b. Vicepræsident: Kasper Kaufmann genvalgt
c. Indtægtsadministrator: Per Loft Rasmussen genvalgt
d. Organisationssekretær: Morten Kruuse afgår, Morten Dixen valgt
e. 6 Bestyrelsesmedlemmer: Jeanne Ellgaard valgt med 26 stemmer, Henrik Larsen valgt med 25 stemmer, Dan Holt Jensen valgt med 23 stemmer, Rasmus Cornelioussen valgt med 19 stemmer, Mathias Nørvig valgt med 15 stemmer. Martin “Folket” Jørgensen og Karen Nilaus begge 13 stemmer. Martin “Folket” Jørgensen trækker sig, derfor Karen Nilaus valgt.
f. 2 revisorer. Karen Schack afgår, Signe Andersen genvalgt og Steen V. Jensen valgt.
8. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

Således opfattet af referenten